Політика конфіденційності
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.

Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Дана Політика конфіденційності встановлює порядок обробки і використання інформації, в тому числі персональних даних Користувача.

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

Дані Користувача є інформацією з обмеженим доступом.

Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Суб'єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються;

Одержувач - фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.

Розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.

Третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.2. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Реєструючись на онлайн марафон «Фітнес для мозку та тіла» клієнт підтверджує ознайомлення з цими Правилами та надає свою згоду на їх обов'язковість. Право щодо обробки і використання інформації надаються власникам марафону «Фітнес для мозку та тіла».

Інформація про клієнтів збирається і використовується виключно для забезпечення йому якісного надання послуг та їх обліку.

Інформація збирається і використовується в обсягах необхідних для надання послуг.

До такої інформації належить, зокрема:

  • прізвище та ім'я;
  • номер мобільного телефону;
  • реквізити платіжної картки;
  • та інша інформація в межах встановлених законодавством України.

Обробка персональних даних здійснюється для наступних цілей. При цьому одночасно можуть застосовуватися одна або кілька цілей:

  • Запис на марафон клієнта. Ми можемо використовувати Ваші персональні дані для надання Вам послуг, для обробки Ваших запитів, або для інших цілей, які можуть існувати для досягнення кінцевої мети – задовольнити інтереси клієнта.

  • Спілкування з Вами. Ми можемо використовувати Ваші персональні дані для зв'язку з Вами, в цілях, пов'язаних з обслуговуванням клієнта.

  • Оплати наданих послуг. У випадку, оплати клієнтом послуг через інтернет сервіс, його персональні дані використовуються для отримання платежу за надання замовлених послуг.

Персональні дані клієнта можуть передаватися третім особам, а саме:

  • співробітникам марафону, які безпосередньо будуть здійснювати обслуговування клієнта.

  • правоохоронним та іншим державним органам у відповідь на їх офіційний запит.

Онлайн-школа "Фітнес для мозку та тіла" забезпечує захист персональних даних про клієнта, якими вона володіє, відповідно до законодавства України з питань захисту персональних даних.